Se till att ditt kök är lika rent, vackert, oskuldsfullt och genomtänkt som den vackra ståtliga svanen

Nyheter

Headlines »

Redigerad hemsida

Headlines »

Projekt skola och utbildning i HACCP

Headlines »

Projekt Inspektörer

Headlines »

!

Haccputbildning

I dagens samhälle så kräver lagstiftningen att alla som jobbar med livsmedel skall ha utbildning i livsmedelshygien, haccputbildning är till för dig som söker hygienutbildning inom livsmedelshantering.

Jag erbjuder utbildning inom ALLT som har med livsmedelshygien(HACCP) att göra, jag skräddarsyr efter de behov ni har eller efter de anmärkningar ni fått av handläggarna på kommunen.

Finns problem med hur man administrerar och sköter sin egenkontroll så kan jag ordna det också, många företag erbjuder/säljer färdiga program för egenkontroll, min erfarenhet säger att det är lätt att göra så men man har i mångt och mycket svårt att följa upp och förklara för inspektörerna vad som sker och hur man gör.

Här kommer jag in, väljer man att inkludera allt i utbildningen så hjälper jag er att skapa er egen egenkontroll, detta medför att ni får en djupare förståelse och lättare kan hantera er egenkontroll.

De som går på gymnasial utbildning med inriktning mot livsmedelshantering får en adekvat utbildning som bara måste förnyas och uppdateras med jämna mellanrum, den typen av uppdateringar kan jag bistå med och det tar bara ett par timmar i anspråk av den dyrbara tid som många företag har.