Länkar

 

www.slv.se

http://www.faonorden.se/start.asp?sida=8038

http://www.livsmedelssverige.se/index.php

http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/kontrollrapporter/Sv_flerariga_kontrollplan_2009_2012.pdf

 

Svensk lagstiftning:

Livsmedelslagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20060804.htm

Arbetsmiljölagen: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19771160.HTM

 

Europeiska vägledningarna:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_sv.pdf

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_sv.pdf

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_sv.pdf

 

Referenser:

http://erk.nu/

http://novisen.se/

http://enkoping.se/  (Joar socia)

 

Jobb utomlands:

http://se.gastrostaff.com/lenkar.php

 

Kul om mat: under uppbyggnad.

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cool Text: Logo and Graphics Generator

 

 

 

Se till att ditt kök är lika rent, vackert, oskuldsfullt och

ståtligt som  svanen