Se till att ditt kök är lika rent, vackert, oskuldsfullt och genomtänkt som den vackra ståtliga svanen

Nyheter

Headlines »

Redigerad hemsida

Headlines »

Projekt skola och utbildning i HACCP

Headlines »

Projekt Inspektörer

Headlines »

!

Alla kök måste dokumentera sin verksamhet, följa upp och undanröja faror och riskfaktorer, detta gör man i sin egenkontrollpärm som man reviderar fortlöpande så att när kommunens livsmedelsinspektörer kommer och vill titta i den så är den aktuell, samt att ansvarig/tillståndshavare och personal kan visa och förklara innehållet.

När man köper färdiga mallar som man inte varit med och skapat så är risken överhängande att pärmen varken är helt kopplad till verksamheten eller att man inte kan den, detta orsakar problem när inspektörerna frågar t. ex. "hur tänkte du här" eller "förklara varför ni har rutinen på detta sätt" eller "ni har gjort ccp på en rätt som inte visar på era verkliga tillagningsmetoder" för att undvika dessa frågor eller att kunna svara inspektören så är alternativet där jag och ni skapar egenkontrollen tillsammans mycket billigare om än om ni köper färdiga mallar.

Ni sparar således både tid och pengar! 

ståtligt som  svanen

Egenkontroll